+373 6006 0606

Browse Tours

Saharna & Tipova monasteries Tour

Saharna & Tipova monasteries tour

81.00 - 32.70* *Per person

Details

Capriana & Hincu monasteries Tour

Capriana & Hincu monasteries tour

73.00 - 31.10* *Per person

Details

Tiraspol & castel Mimi winery Tour

Tiraspol & castel Mimi winery tour

96.00 - 47.95* *Per person

Details

Unrecognised country: Tiraspol & Bendery fortress Tour

Unrecognised country: Tiraspol & Tighina (Bendery) fortress tour

74.00 - 32.40* *Per person

Details

Soroca fortress Tour

Soroca fortress tour

103.00 - 31.80* *Per person

Details

Old Orhei & Curchi monastery tour Tour

Old Orhei & Curchi monastery tour

73.00 - 31.55* *Per person

Details

Cricova & Old Orhei tour Tour

Cricova & Old Orhei tour

86.00 - 44.80* *Per person

Details